Muaythaitv.us

EM Legend 25

On Saturday 18 November 2017
, Zunyi
China
Fight #3: Super Fight
-70 kg  /  K-1
WINNER: YODWICHA Por Boonsit
KO, Round 2
Fight #2: Super Fight
-70 kg  /  K-1
WINNER: Guo DONGWANG
Decision
Fight #1: Super Fight
-75 kg  /  K-1
WINNER: RUNGRAWEE Kemmuaythaigym
Decision